Bransch – Skogliga näringar

Den 12 oktober 2016 släppte Skogsindustrierna sin marknadsekonomiska rapport "Så går det för Skogsindustrin”. Rapporten summerar de senaste fyra månaderna för branschen. Läs om investeringsboomen inom massa/papper och den stabila marknaden för trävaror.Du hittar rapporten hos Skogsindustrierna

Branschbevakning har under senare år utvecklats till en allt viktigare del i Ledarnas utbud till medlemmar och andra intressenter i vår omvärld. I många chefsroller ingår naturligen att hålla sig ajour med den egna branschen, men också med angränsande. Den ökade rörligheten på chefsmarknaden är en av orsakerna. Under året presenterar vi ett antal branschrapporter, med syftet att möta dessa behov.

I den senaste rapporten – Skogliga näringar ur ett chefsperspektiv – har vi valt att fokusera på skogsbruk samt skogs- och träindustri. Med fokus inställt på chefsrollen märker man, föga förvånande, att den ser olika ut inom dessa delbranscher. Globaliseringen medför dock likartade krav på kvalitet och konkurrenskraftig produktion.

Jag hoppas rapporten ska ge åtminstone några nya insikter eller infallsvinklar. Synpunkter och kommentarer mottas med tacksamhet.

/Leif Nordin och Annika Hage, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta oss gärna om branschfrågor!
leif.nordin@ledarna.se och annika.hage.nederstrom@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2016-11-01

  EnviGas skapar värde med skogsavfall som bas

  (SkogsSverige Nyheter)

  Skellefteåföretaget EnviGas har utvecklat en kontinuerlig och kostnadseffektiv industriell process för framställning av biokol. Framförallt innebär satsningen att man kan omvandla avfall från skogsbruket till ett grönt bränsle med högt energiinnehåll och som inte, likt fossila bränslen, tillför ny koldioxid till atmosfären. Nu byggs en produktionsanläggning i Bureå utanför Skellefteå. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

 • 2016-10-31

  Debatt: "Att bygga med trä är bland det mest klimatsmarta vi kan göra"

  (SkogsSverige Nyheter)

  Skogen – vårt gröna guld – är en nyckel till klimatsmart tillväxt och hållbar utveckling. Genom att bygga fler hus i trä kan vi minska byggprocessens klimatpåverkan avsevärt. Produktionen av trähus kräver under hela sin livscykel mindre energi och orsakar mindre koldioxidutsläpp jämfört med andra byggmaterial.

 • 2016-10-31

  Ny utredare av skogsvårdslagen utsedd

  (Skogsaktuellt)

  Regeringen har i dag beslutat att utse den tidigare lagmannen Fredrik von Arnold till utredare för Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen.

 • 2016-10-27

  Konsultation: Rapport om överensstämmelse med principerna för ILO

  (SkogsSverige Nyheter)

  FSC International uppmanar intressenter att kommentera förslaget till allmänna kriterier och indikatorer för att följa principerna i Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner. Konsultationen är öppen mellan den 10 oktober till den 8 december 2016. / FSC

 • 2016-10-26

  Skogsindustrierna pekar på åtgärder för växande bioekonomi

  (SkogsSverige Nyheter)

  Miljömålsberedningen har i ett delbetänkande förespråkat en offensiv bioekonomistrategi. Skogsindustrierna ställer sig bakom detta och föreslår nu konkreta åtgärder som bör ingå i denna strategi. Öka efterfrågan på biobaserade produkter, öka byggandet i trä och öka tillgången på skogsråvara. Det är tre konkreta åtgärder som Skogsindustrierna vill se i en offensiv bioekonomistrategi.

 • 2016-10-20

  Kährs Group i banbrytande forskningsprojekt om träets påverkan på inomhusmiljön

  (SkogsSverige Nyheter)

  Trä frigör värme när det blir kallt – och kyler när det blir varmt. Det innebär att trä i till exempel golv, tak och väggar kan bidra till att spara energi. Det här är en av slutsatserna i ett omfattande, paneuropeiskt forskningsprojekt om hur trä påverkar inomhusmiljön. I projektet Wood2New samverkar industrin, däribland Kährs Group, och akademin i syfte att stimulera till ett ökat användande av trä i inredningar.

 • 2016-10-20

  Moelven tjänade 66 miljoner

  (SkogsSverige Nyheter)

  Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet föll med 17,4 procent till NOK 66 miljoner mot NOK 80 miljoner för motsvarande period 2015. Koncernchefen för Moelven Industrier ASA, Morten Kristiansen, säger att det försämrade rörelseresultatet för årets tredje kvartal främst beror på minskade intäkter i inrednings- och modulverksamheten.

 • 2016-10-20

  Setra: Fortsatt stabilt marknadsläge

  (Skogsaktuellt)

  Träindustriföretaget Setra redovisar för perioden januari-september 2016 ett rörelseresultat på 86 (78) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 13 (-21) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 043 (3 232) Mkr.

 • 2016-10-19

  Kinnarps får ny vd

  (Woodnet Nyheter)

  Robert Petersson har utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef för Kinnarps från och med den 1 december 2016. Robert Petersson är idag vd för Fläkt Woods AB. Robert Petersson är 55 år och utbildad civilingenjör. Genom sin yrkesverksamma karriär har han skaffat sig en gedigen erfarenhet av ledande befattningar, både som vd, säljchef och produktionschef inom olika företag. Robert har också tidigare varit anställd inom Kinnarps.

 • 2016-10-18

  Stark utveckling för byggsektorn

  (Woodnet Nyheter)

  Det totala bostadsbyggandet ökade med drygt 40 procent under första halvåret 2016 jämfört med året innan. Trähusföretagens leveranser av småhus ökade med 22 procent. Det visar statistiken i senaste TMF i siffror. Påbörjade småhus ökade med drygt 20 procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året, visar SCB:s statistik – Även om antalet småhus som byggs ökar så minskar de som andel av det totala bostadsbyggandet.

 • 2016-10-18

  Möbelmässa med kontraster

  (Woodnet Nyheter)

  Kontraster är det genomgående temat för och namnet på Stockholm Furniture & Light Fairs Trendutställning 2017/18, som är signerad av stylisten Lotta Agaton. Det blir kontraster i material och möbler liksom överraskande kombinationer. Lotta Agaton. Foto Petra Bindel En tydlig trend inom möbel- och ljusbranschen är att gränsen mellan hem och offentlig miljö suddas ut. Det avspeglas både i producenternas sortiment och i inredningar, det blandas allt mer.

 • 2016-10-18

  Unik webbtjänst blir ännu bättre

  (SkogsSverige Nyheter)

  Webbtjänsten Skog till Salu förbättras nu ytterligare genom att omfatta samtliga lantbruksfastigheter som är till salu, det vill säga inte bara skogsfastigheter utan nu även hästgårdar, lantbruk samt gods och herresäten. Den kartbaserade sökmotorn underlättar för köparen eftersom alla fastigheter samlats på en plats oberoende av mäklare.

 • 2016-10-12

  Fortsatt investeringsboom i skogsindustrin

  (SkogsSverige Nyheter)

  Idag släpper Skogsindustrin sin marknadsekonomiska rapport "Så går det för skogsindustrin". Rapporten summerar de senaste fyra månaderna för branschen. För trävaror är marknaden stabil i Sverige och "brexiteffekten" har hittills varit lindrigare än befarat. Inom massa- och pappersindustrin fortsätter investeringsboomen. Se Youtube-filmen. / Skogsindustrierna

 • 2016-10-11

  Förarlösa virkestruckar undersöks

  (Skogsaktuellt)

  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ska i ett projekt undersöka vad som krävs för att förarlösa virkestruckar ska bli verklighet. Man drar nytta av de kunskaper man har från förarlösa maskiner inom jordbruket.

 • 2016-09-30

  Norsk forskning stärker trä

  (Woodnet Nyheter)

  NTI har de senaste fyra åren lett forskningsprojektet "Tresterk." Med hjälp av nya metoder har projektet bidragit till att marknadsföra timmer med högre hållfasthet och styvhet. Projektet har även bidragit till att förbättra beräkningsmodellerna för träkonstruktioner och till att trämaterialets egenskaper utnyttjas bättre. Norsk forskning under flera år har stärkt träets ställning som konstruktionsmaterial.

 • 2016-09-28

  Formas ger 144 miljoner till forskning om hållbar urbanisering

  (SkogsSverige Nyheter)

  Formas forskarråd beviljade idag 144 miljoner kronor till 17 forskningsprojekt om hållbar urbanisering. Forskning inom detta område krävs bland annat för att kunna uppnå det globala målet (11) i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen. Urbaniseringen ökar snabbt och skapar stora utmaningar för styrning och planering, inte minst i länder söder om Sahara som genomgår en snabbare urbanisering än någon annan region. Viktiga frågeställningar i de projekt som beviljats medel är till exempel: Hur undviker man ökad ojämlikhet under en snabb urbanisering?

 • 2016-09-26

  Skogsbruket blir allt mer digitalt

  (industrinyheter.se Skog)

  Inom skogsbruket så ökar digitaliseringen markant. Södra meddelar att användningen av bolagets digitala skogsbruksapplikation, skogsägarappen, har stigit med 30 procent under 2016. 2012 lanserade Södra skogsägarappen. Fyra år efter lansering har antalet användare, tjänster och mängden skoglig data i appen ökat drastiskt. Från att inledningsvis enbart kunna se fastighetsgränser kan skogsägaren nu följa pågående skogsuppdrag i realtid och i princip sköta sin skog via en grön skogsbruksplan direkt i appen.

 • 2016-09-26

  Återhämtning för bygghandel

  (Woodnet Nyheter)

  Försäljningen i bygghandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 6,1 procent i augusti. Hittills i år (januari-augusti) har branschens försäljning ökat med 6,7 procent. Det visar siffror från HUI, Handelns Utredningsinstitut. Månaden augusti var i år gynnsam för handlarna då antalet vardagar var fler än under samma period föregående år. Sett över hela sommaren (juni till och med augusti) ökade branschens försäljning dock med bara 1,5 procent, vilket är en betydlig lägre

 • 2016-05-17

  Ny affärsområdeschef för Södra Wood

  (Industrinyheter.se Skog)

  Jörgen Lindquist ny på posten Jörgen Lindquist har utsetts till affärsområdeschef för Södras Wood. Han har sedan den 14 mars varit tillförordnad chef för affärsområdet. – Jörgen Lindquist har en gedigen bakgrund och internationell erfarenhet och kommer att vara en tillgång i vårt fortsatta arbete med att förbättra den långsiktiga lönsamheten inom Södra Wood, säger Lars Idermark, vd och koncernchef på Södra. Jörgen Lindquist kom till Södra hösten 2015 som ekonomi- och finansdirektör med ansvar även för IT och Inköp.

 • 2016-05-17

  Papperskonsumtion i Sverige per kvalitet

  (Skogsindustrierna Hänt på webbplatsen)

  Den beräknade papperskonsumtionen i Sverige är idag på samma nivå som i början av 1990-talet. De inhemska leveranserna har minskat medan importandelen har ökat under denna period. Idag är importandelen dryga 40 procent av konsumtionen att jämföras med 1990 då importen uppgick till 16 procent. 

   

Välkommen till sidan som uppmärksammar trender och utmaningar inom de skogliga näringarna: jord- och skogsbruk, skogsindustri, sågverk, trä- och möbelindustri, trähusindustri samt grafisk industri. Den sker i samarbete med branschföreningarna Sveriges Skogstjänstemannaförening, Ledarna Skogs- och Träindustrin samt Grafiska Medieförbundet.


Läs vår branschrapport!

Tid, pengar eller pension...

Industriarbetsgivarna har gjort en större undersökning om hur 6.300 anställda (ca 50 procent tjänstemän) inom massa/papper och sågverk väljer inom de lokala system för ATK (arbetstidsförkortning) som finns, de så kallade "Trevalen". Det visar sig att så många som 74 procent väljer att ta ut i ledig tid, 14 procent väljer kontant utbetalning och endast 12 procent väljer pensionsavsättning.

Branschkonsulten Bertil Nilsson har räknat ut att om man tar ut all ATK som ledig tid mellan 25-60 års ålder, så handlar det om 14 månader. Tar man ut motsvarande som pension, gör "ränta-på-ränta"-effekten att det då handlar om 44 månader. Detta kan vara bra att beakta i kommande förhandlingar rörande avsättningar till deltidspension. Även inom LO börjar man bli varse den betydande hävstångseffekt som pensionsvalet ger. Från arbetsgivarhåll signaleras ju ofta att kommande "nya" avsättningar måste hänga samman med att motsvarande andel tas från befintliga ATK-system – där sådana finns.

 

Skogsnäringsveckan – trendspaning från de skogliga näringarna

Intresset för Skogsnäringsveckan 13-16 april var i år större än på många år. Den ljusa framtidstron var tydlig under invigningsdagen som lockade 400 åhörare och visade hur skogsnäringen driver på tillväxten i världens bioekonomier. Läs mer»


Sirius

Ledarna ingår i Sirius, Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan. Rådet arbetar med olika teman kring arbetsmiljö; Ledarkonferenser, tidningen Sirius och kampanjen Smart & Säkert (temablad). 
Läs mer hos Sirius

 

TAKdropp

Ledarna ingår i TAK, Träbranschens Arbetsmiljökommitté, som bland annat ger ut informationsbladet TAKdropp om vad som händer inom branschen. 
Läs mer om TAK och TAKdropp hos Industriarbetsgivarna

Läs TAKdropp Temanummer 2/2015

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem