Hur kan byggbranschen bli en it-haj?

Stefan Engeseth

Vad kan byggbranschen lära sig av hajar? En hel del, anser författaren och föreläsaren Stefan Engeseth. Han har bland annat skrivit boken Sharkonomics.

Vad kan byggbranschen lära sig av hajar? En hel del, anser författaren och föreläsaren Stefan Engeseth. Han har bland annat skrivit boken Sharkonomics.

Genom att studera hajens beteendemönster, instinkter och karaktärsdrag har han utvecklat affärsstrategier som kan vara användbara för både företag och enskilda byggchefer. Samtidigt varnar han för att byggbranschen jagas av it-hajar. När byggprocesser digitaliseras gäller det för byggbolagen att hänga med – annars kan de sluta som underleverantörer till it-företagen.

Välkommen att lyssna på Stefan Engeseth i samband med årsmötet för avdelning Mellan. Föreläsningen är kostnadsfri! Ta med en kollega från branschen om du vill. Under mötet kommer vi bland annat att välja stämmoombud, nya styrelseledamöter samt behandla viktiga frågor om verksamheten och branschen. Efter mötet äts en gemensam middag. 

Byggcheferna består av 16 500 medlemmar inom  bygg-, installations-, anläggnings- och fastighetssektorn. Vi strävar efter en sund och schyst byggbransch, präglad av etik, mångfald, hållbart ledarskap och god arbetsmiljö för chefer. Vilka beslut som fattas i framtiden styrs av vilka frågor vi lyfter i dag. Din röst är viktig för oss!

Aktiviteten är helt kostnadsfri. Det går bra att ta med en kollega, mejla namn, epost och mobilnummer till byggcheferna@ledarna.se.

Välkommen

Text: Uppdaterat: 2017-03-14
Betyg

Bli medlem