Det handlar om din egen arbetsmiljö!

Kostnadsfritt seminarium för dig i byggbranschen.  Så ta chansen, grip tillfället att förkovra dig i din roll som byggchef.  En väl fungerande arbetsmiljö blir bara viktigare och viktigare och kunskaper såväl det psykosociala området som övriga delar kommer att spela en allt större roll för dig som vill växa i din roll som chef.

– Arbetsmiljön, med allt från ansvarsfrågor ute på byggarbetsplatsen till den psykosociala delen för chefer och arbetsledare, är en av våra absolut viktigaste frågor. Alla verkar inte i storföretag och det finns ett enormt behov hos våra medlemmar i små och medelstora företag att lära sig mer om arbetsmiljö, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

Program
Hjärnkoll - Föreläsning och workshop, där vi pratar om det vida begreppet stressproblematik, varför företaget tjänar enorma summor på att jobba med psykisk ohälsa på arbetsplatsen och framför allt hur man gör det. En föreläsning som ger insikt och konkreta argument om vikten att ta stress och psykisk ohälsa på allvar och om konsekvenserna av att göra det respektive att låta bli.

Arbetsmiljö för chefer i byggbranschen - Vi får under en timme en översiktlig genomgång av aktuell lagstiftning kring arbetsmiljö på byggarbetsplatsen av Advokatbyrån Andersson Gustafsson. Den 1 juli 2014 trädde nya bestämmelser om sanktionsavgifter i kraft som berör byggbranschen. Vad innebär dessa? Vilka sanktioner riskerar olika aktörer att drabbas av vid brister ur arbetsmiljöaspekt? Vem är ansvarig för att uppgifter utförs och under vilka förutsättningar kan ansvar delegeras?
Kursen anpassas efter deltagarnas erfarenheter och arbetsuppgifter. En del uppgifter sker i grupp där man resonerar kring autentiska fall.

Seminariet avslutas med mingel och enklare förtäring.

Anmälan
Seminariet är kostnadsfritt men Antalet platser är begränsat, så skynda dig att anmäla dig.
Anmälan gör du enklast via webben här när du är inloggad alt via epost till foreningar@ledarna.se. Uppge gärna ditt medlemsnummer alt ditt personnummer i din anmälan.

Varmt välkommen!

Vem bör gå?
Alla som vill utvecklas! Kursen riktar sig till både beställare och entreprenörer.

Text: Uppdaterat: 2014-09-04
Betyg

Bli medlem