Hållbara chefer - seminarium för dig inom Byggbranschen

Att vara chef i dag är inte samma sak som för tio år sedan. Arbetslivet och omvärlden har förändrats. Chefsuppdragen har blivit mer komplexa och ansvarsområdena har utökats. 

Självklart ska vi ställa höga krav på chefen, som förstås har stor betydelse för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Men chefen måste i sin tur ha förutsättningar att faktiskt hantera sitt uppdrag på ett framgångsrikt sätt.

Hur ser en organisation ut där man kan vara en bra chef? Vad är det som krävs för att må bra i chefsrollen? Hur mycket beror på chefen själv och vilken påverkan har de organisatoriska förutsättningarna? Vad är en hållbar chef?

Program
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier (BI), inleder tillsammans med regionchef Andreas Brendinger och Babben Larsson.

Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna, berättar om chefers situation i dag och forskningsprojektet Hållbara chefer. Hon ger också tips om hur frågor om chefers hållbarhet kan lyftas på arbetsplatsen.

Paneldebatt om chefers arbetsmiljö med representanter från företag och organisationer i branschen.

Babben Larsson föreläser på temat hållbart arbetsliv.
Mingel med dryck och snittar

Seminariet är kostnadsfritt. Den som uteblir utan att lämna återbud debiteras 300 kr. Anmäl ditt deltagande senast den 12 september.

Välkommen till en intressant eftermiddag som blandar arbete med nöje!

”Projektet En säker arbetsplats är ett samverkansprojekt inom arbetsmiljöområdet mellan byggbranschens parter. Som en del av projektet vill vi  tillsammans med Byggcheferna och Ledarna bjuda in till ett seminarium kring arbetsmiljön för branschens egna chefer. Det är väsentligt att tala om chefers arbetsmiljö och förutsättningar – både för att säkerställa deras egen hälsa och för att ge dem möjlighet att bedriva ett klokt ledarskap.”

OLA MÅNSSON, VD SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Arrangörer:

Sveriges Byggindustrier                                              Plåtslageriernas Riksförbund

Elektriska Installatörsorganisationen EIO                    VVS Företagen

Glasbranschföreningen                                               Byggcheferna

Maskinentreprenörerna                                                Ledarna

Målaremästarna 

Text: Uppdaterat: 2014-06-25
Betyg

Bli medlem