Kompetensbrist hotar byggbranschen - Byggcheferna i Almedalen

Bristen på byggchefer ökar. Samtidigt avskräcker machokultur och brister i jämställdhet kvinnor och andra i dag underrepresenterade grupper att söka sig till branschen. Hur kan arbetskulturen inom byggbranschen moderniseras och vems ansvar är det att åstadkomma denna förändring?

Kompetensbrist hotar byggbranschen Den svenska byggbranschen står inför en enorm utmaning. Bristen på byggchefer kommer att öka drastiskt de kommande tio åren. Följderna är i värsta fall en lidande byggproduktion, med färre jobb och sämre ekonomisk tillväxt som följd. För att locka fler chefer till byggbranschen måste arbetsklimatet moderniseras. Machokultur och brister i jämställdhet och mångfald avskräcker kvinnor och andra i dag underrepresenterade grupper. Detta kompetensbortfall måste stoppas. Från utbildning till pension måste byggbranschen värna om moderna chefer med höga krav på jämställt arbetsklimat. Hur kan arbetskulturen inom byggbranschen moderniseras, hur ska branschen lyckas behålla befintliga och attrahera nya byggchefer och vems ansvar är det att åstadkomma denna förändring?

Medverkande:
Pia Höök, Diversity Manager, Skanska. Maria Zimdahl, Vice VD Segmentschef Mark & industribygg, NCC. Maria Wetterstrand, Samhällsdebattör. Stefan Fölster, Chef, Reforminstitutet. Lars Bergqvist, Ordförande, Byggcheferna. Hidayet Tercan, Moderator.
Ingen anmälan behövs!
Text: Uppdaterat: 2014-06-25
Betyg

Bli medlem