2011-01-14

Kost & Näring har beviljats medel från regeringen

Utdrag ur Regeringens beslut:

Regeringen beviljar branschföreningen Kost och Näring ekonomiskt stöd med 500 000 kronor för att under 2011 genomföra ett projekt med syfte att dels utse någon eller några goda förebilder i form av sjukhus eller kliniker som arbetar med ett kvalitetssäkrat och patient-centrerat kost- och måltidsarbete, dels sprida kunskapen om dessa förebilder till aktörer inom sjukhussektorn.

Läs mer på Kost & Närings webbplats

Bli medlem