2012-05-24

Kost & Näring i Almedalen 2012

Kost & Näring deltar för första gången under Almedalsveckan på Gotland, den 1–7 juli. Två seminarier genomförs under tisdagen, den 3 juli, och två dagen därpå, onsdagen den 4 juli. Satsningen är den del i föreningens strävan att ta ännu mer plats i den allmänna debatten och synliggöra kostchefernas avgörande betydelse för de måltider som serveras runt om i det offentliga Måltidssverige.

I fokus för seminarierna står två, för den offentliga måltiden högaktuella teman:

"Bästa sjukhusmaten!" – diskussion kring sjukhusmåltidernas betydelse och hur dessa med små, eller inga, merkostnader kan göras betydligt bättre än idag – här spelar inte minst kostkompetens och samarbete mellan kök och övriga delar av vården en avgörande roll.

"I Love LOU" – livsmedelsupphandling är inte svårt, det går faktiskt att köpa det man vill köpa! Ett seminarium som tar avstamp i möjligheterna – inte problemen – med lagen om offentlig upphandling.

Bland seminariedeltagarna märks bland andra Gunnar Akner, professor och överläkare vid Örebro universitetssjukhus, Eva Sonidsson (S) ledamot i riksdagens utbildningsutskott, Monica Sihlén, Granatäpplebelönad projektledare vid MSR, samt Mathias Sylwan, SKL.

Seminarierna genomförs under två dagar, den 3 och 4 juli, samma seminarier båda dagarna. Efter onsdagens seminarier tar Magasin Måltid vid, med ett seminarium på temat matsvinn.

Tisdag den 3 juli
Bästa sjukhusmaten: 10.45–11.30
I love LOU: 11.45–12.30

Onsdag den 4 juli
Bästa sjukhusmaten: 09.15–10.00
I love LOU: 10.15–11.00

Magasin Måltid – tema matsvinn: 11.15–12.30
Deltar gör Pär Bergkvist, Anna-Maria Corazza Bildt, ledamot Europaparlamentet, Anita Broddesson, kostchef i Klippan samt ev. Marianne Schröder Maagaard, Kost & Näring.

Bli medlem