2012-05-26

Kost & Näring vs MartinServera

Vid senaste styrelsemötet fredagen den 25 maj, träffade Kost & Närings styrelse MartinServeras VD Christer Lind och försäljningsdirektör kontrakt Johannes Reftberger, för ett samtal. Mötet var initierat av Martin Servera med anledning av utmärkelsen "Årets Äppelskrutt".

Martin Servera har tagit utmärkelsen på allvar men med fattning och ser det positivt att Kost & Näring säger ifrån. Det blev ett mycket intressant och öppenhjärligt möte, där både brister och möjligheter diskuterades livligt. Vi konstaterade att vi har en hel del likartade bekymmer att brottas med framöver. Det stora problemet är uppföljning – i alla led.

När mötet avrundades plockade Christer Lind fram en kruka innehållande jord, och i den ville han att vi vi tillsammans skulle plantera äppelskrutten, som vi hoppas ska växa och frodas till ett vackert träd.

Fyndigt, tyckte styrelsen.

Bli medlem