Kontaktuppgifter

Ledarna inom Skogs- och Träindustrin, STI

 

   

 

Anders Grahn, ordförande
Vedum Kök & Bad AB
Arbete: 0512-576 55, 070-598 56 11
anders.grahn@vedum.se

 

 

Kristina Frödin, ledamot/vice ordförande
Holmen Paper Hallstavik
Arbete: 0175-260 48, 070-289 74 60
kristina.frodin@holmenpaper.com
   

 

Bert-Ivar Pettersson, kassör
SCA Ortviken, Sundsvall
Arbete: 060-19 44 25, 070-312 32 27
bert-ivar.pettersson@sca.com

   

 

Anders Ölund, sekreterare
Metsä board Husum
Arbete: 0663-180 00, 070-631 19 29 
anders.ohlund@metsagroup.com 

   

 

Per Ottosson, ledamot
OLF Inventory AB
Arbete: 070-899 34 29
per@olfinventory.se

   

 

Malin Sunesson, ledamot
Stora Enso Fors AB
070-248 3563
malin.sunesson@storaenso.

   

 

Dobrilo Lazarevic, ledamot
Gustaf Kähr AB
Arbete: 0481-462 20
dobrilo.lazarevic@hotmail.com

     
Uppdaterat: 2016-11-28

Bli medlem