Hållbara Chefer i Skogs & Träindustrin

En arbetsgrupp är i uppstarten för att diskutera hållbart ledarskap inom Träindustrin. Detta gäller chefer som arbetar inom TMFs avtalsområde.

Text: Anders Grahn Uppdaterat: 2012-08-21

Bli medlem