2013-09-30

Rapport från stämman

Den 28–30 augusti hölls föreningens ordinarie stämma. Den gick av stapeln på en kryssningsbåt mot Riga.

Antal i röstlängden var 27 st och sedvanliga stämmoförhandlingar genomgicks under ledning av stämmoordförande Thorbjörn Hallström. Val till föreningsstyrelsen genomfördes och till styrelsen valdes följande personer: Kassör  Bert–Ivar Pettersson, ledamöter Anders Öhlund , Dobrilo Lazarevic och Per Ottosson. Suppleant till styrelsen valdes Morgan Widlund.

Till revisor valdes Lars–Gunnar Brodén och som suppleant valdes Henric Cassel.

Stämman valde Bert Karlsson, Lars–Gunnar Brodén och Peter Sjöström till ny valberedning för kommande stämmoperiod.

En enig stämma fastställde förslaget från styrelsen om stadgeförändringar som kommer göra föreningens stadgar mera anpassade till föreningens verksamhet. Dessa ska fastslås av förbundet.

Stämman var enig om att stå bakom nominering till Ledarnas förbundstyrese där följande ombud nu nomineras till Ledarnas kongress: Till ledamot i förbundsstyrelsen, Anders Grahn. Till suppleant till förbundsstyrelsen, Dobrilo Lazarevic. Till förbundsrevisor, Bert–Ivar Pettersson.

Styrelsen tackar Thorbjörn Hallström för ett gott arbete som stämmoordförande och riktar ett varmt tack till valberedningen för ett utmärkt arbete.

Efter stämman bjöds ombuden på en vacker vandring i solen i Riga där stadens historia visades med guide. Därefter vände skeppet åter mot svenska farvatten och styrelsen tackar alla ombud för en väl genomförd stämma.

Ordförande Anders Grahn

Uppdaterat: 2013-10-01

Bli medlem