2013-03-01

Husum - en plats värd att besöka.

STI på studiebesök i Husum

Styrelsen inom STI besökte Örnsköldsvik och Husum den 26- 27 februari.

Styrelsen inom STI förlägger huvudelen av sina styrelsemöten ute i landet på våra olika arbetsplatser. Detta för att nå ut till våra klubbstyrelser och träffa medlemmar.

Denna gång besökte vi klubben på Metsä pappersbruk i Husum. Styrelsen fick möjligheten att träffa företagets personalchef Anna Edblad och diskutera en rad viktiga frågor. Några av ämnena som kom upp var hur vi skall nå fram med Ledaravtalet och hur man gemensamt kan nå framgång i frågan om Hållbara chefer.

Vi kan konstatera att vårt avtal är en styrka på de arbetsplatser där vi har rätt förutsättningar. Tyvärr är det många arbetsplatser som tillämpar detta inte helt fullt ut och vi behöver både utveckla våra egna företrädare och företagen i tillämpning.

Hållbara chefer är annat ämne som vi driver i de flesta sammanhang inom föreningen. Detta är en viktig fråga , då kraven på chefer inom vårt område ställs inför stora krav på prestation och nåbarhet. Inte alltid en lätt ekvation att lösa , då man även skall kunna vara ledig och fri när man inte arbetar. Tyvärr tenderar arbetet att blanda ihop sig med den övriga vardagen, det passar säkert en del chefer, men inte alla.

Ett hållbart chefskap tryggar framtida chefers förutsättningar och villkor i arbetet.

Styrelsen vill rikta ett tack till klubben på Metsä Pappersbruk för att vi fick komma och besöka er och möta en del av er vardag.

Text: Anders Grahn, ordförande Uppdaterat: 2013-03-05

Bli medlem