2012-10-22

STI på studiebesök

STI styrelse besökte Stora Enso.

STI besökte Stora Enso i Hyltebruk i samband med sitt styrelsemöte. Vi mötte den lokala klubben med Bert Karlsson som ledde dagen. Ett intressant möte med Storas personalchef där man redogjorde för företagets chefsutvecklingsprogram.

Besöket avslutades med en intressant rundvandring i fabriken, där tillfälle gavs till att få se en intensiv papperstillverkning och intressant lastsystem för pappersrullar.

Träffen ute på företaget är ett led i föreningens satsning på att synas och verka mer bland medlemmarna och företagen. Styrelsen tackar för en givande och intressant dag.

Text: Kristina Frödin Uppdaterat: 2013-12-11

Bli medlem