2014-07-04

Besök i Sundsvall

Besök hos SCA Ortviken

Styrelsen besökte SCA i Sundsvall den 18- 19 juni.

STI syns på våra arbetsplatser.

 

Styrelsen i STI har under två år bedrivit verksamhet där vi förlägger våra styrelsemöten till våra branschföretag i syfte att synas i medlemmarnas vardag.

I Sundsvall mötte vi lokala företrädare från pappersindustrin på  SCA i Östrand och Ortviken samt företrädare för sågverk i Tunadal. Vi hade intressanta möten med företrädare och aktuella frågor för föreningen diskuterades.

Vi försöker också möta företrädare för arbetsgivare och ett givande möte hölls med fabriksledning, personaldirektör och personalchef. Där lyftes frågor som Ledaravtalets tillämpning, Hållbara chefer och andra chefsfrågor.

Under besöket i Sundsvall hann vi även med att besöka Merlo slott som ägs av SCA och där man förvarar och arkiverar en stor del av dokumentationen från skogsindstrin. Mycket givande visning av slottet som gav en insikt om den starka region som Sundsvall varit under lång tid.

Styrelsen vill tacka alla som deltog i våra möten och arbetar vidare med att kunna besöka fler av våra företrädare ute i Sverige.  

Text: Anders Grahn Uppdaterat: 2014-07-04

Bli medlem