2015-03-31

Träfiber 2015

Årets Träfiber för STI ägde rum den 19-20 mars på Storforsens konferenscenter i Älvsbyn. Vi började med ett intressant och givande studiebesök på Älvsby-Hus.

Vi var drygt 30 personer som närvarade under Träfibern och vi representerade företag från Nymölla Blekinge i söder till Karlsborg i Norr.

Vår ordförande Anders Grahn redogjorde för föreningens verksamhet under 2014 samt vår planerade verksamhet 2015.

Valberedningens arbete startades upp av dess ordförande Bert Karlsson inför Stämman 2015.

Leif Nordin vår bransch- och avtalsansvarige inom de skogliga näringarna gick igenom tankar inför avtalsrörelsen 2016 samt hade en workshop där vi alla blev rejält delaktiga.

Vi från styrelsen vill tacka samtliga närvarande för mycket positivt engagemang och Leif Nordin för givande aktiviteter i workshopen.

Styrelsen / Per Ottosson

Text: Uppdaterat: 2015-03-31

Bli medlem