Ledarna Teknik & Motor

Föreningen är till för dig som arbetar som chef inom tillverkningsindustrin eller motorbranschen. Vi arbetar med intressefrågor som rör vår bransch.

Föreningen har 13 000 medlemmar. Vi samverkar genom Ledaravtalet med Teknikföretagen, Motorbranschens arbetsgivarförening, MAF och TEKO industri.

Vårt mål är att erbjuda dig en unik kombination av branschförankring, ledarskapsstöd och gemenskap inom våra branschområden. 

Genom vår hemsida och Facebook sprider vi kunskap till medlemmarna om chefskapet ur ett branschperspektiv.

Teknik & Motor bevakar demokratiprocessen främst genom våra sju föreningsavdelningar.

För att få möjlighet att påverka inom våra branschområden har vi branschspecifika nätverk där vi kan diskutera aktuella branschfrågor.

Våra nätverk är:
Samverkansträffen är ett samarbete med föreningen inom Processindustrin och föreningen inom Energi och Teknik. Alla föreningarnas medlemmar bjuds in att delta. Vi har alltid en intressant föreläsare på dessa träffar. Under åren har bland annat Ola Skinnarmo, Fredric Bohm och Tina Thörner deltagit.

Motoria är vårt nätverk för chefer inom motorbranschen. 

Stratego är nätverket för Sveriges största ledarklubbar inom teknikbranschen.

Genom vår huvudorganisation Ledarna får du även tillgång till generella ledarskapstjänster som du hittar här på webbplatsen efter att du loggat in. Exempelvis lönestatistik, chefsguider och kurser.

Erica Klint, ordförande

Uppdaterat: 2017-04-26

Att leda mot framtiden

Sveriges chefskår åldras, samtidigt som vi är mitt i ett paradigmskifte rörande strukturerna för anställningar och jobbformer. Den så kallade gig-ekonomin kommer att förändra arbetsmarknaden djupgående på ett sätt som ännu inte går att förutsäga. Ledarskapet kommer att bli viktigare än någonsin. I rapporten Att leda mot framtiden efterlyser Ledarna strategier för att rekrytera framtidens chefer.

Bli medlem