2014-02-21

Ordförandebrev 1

Ordförande Erica Klint skriver om förberedelserna inför Almedalsveckan och kongressen i Göteborg i maj.

Hej,

Tiden springer iväg och nu är vi redan inne i mitten av februari. Styrelsen har hunnit med att ha ytterligare ett möte och dessutom har Benny Petersén, vice ordförande, och jag varit med på ett förbundsråd.

I styrelsen har arbetet med att förbereda oss inför kongressen fortsatt. Vi läser motioner och tar del av den information som Ledarna löpande lägger ut på hemsidan. Jag berättar lite mer om kongressen längre ner.

Vi är också i full gång med planeringen inför Almedalen 2014, både boende och resa har bokats. Boende i Visby under Almedalsveckan är dyrt, vi har därför beslutat oss för att campa. Tre från styrelsen kommer ta med oss våra husvagnar till en camping som ligger strax utanför ringmuren på norra sidan. Cirka åtta personer ur styrelsen kommer vara med på Almedalsveckan. Några av oss under hela tiden medan andra kommer vara med en eller några utvalda dagar. Vi har höga förväntningar på veckan och är övertygade om att vi kommer ha med oss mycket nya tankar inför framtiden.

Vår Facebooksida växer sakta med säkert och vi har nu 179 följare. Ni som inte varit inne och gillat vår Facebooksida - gör det, vi lägger löpande upp intressanta länkar och annan information där.

Självklart hittar du även information på vår hemsida. Vi är just nu i full gång med att uppdatera texter och utseende på webbsidan för Teknik & Motor.

Den motion som inkom till Teknik & Motors stämma 2013 angående MAF-avtalet har enligt stämmans beslut skickats till avtalsansvarig Peder Bertilsson. Motionen kommer nu behandlas i delegationsgruppen.

Ledarnas Kongress 2014

Den 21-23 maj är det som sagt dags för Ledarnas kongress. Teknik & Motor har 13 kongressdeltagare närvarande.

Möteshandlingarna till stämma kommer ut den 21 mars, men redan nu går det att läsa och kommentera de inkomna motionerna.

För er som inte kommer att närvara på kongressen kommer det ändå finnas möjlighet att via Twitter och Ledarna.se följa programmet. Det kommer troligtvis även finnas möjlighet att se delar av kongressen live via Ledarna.se. Mer information om detta kommer upp på sajten senare i vår, så håll koll. Läs mer på kongressajten: www.ledarna.se/kongress2014

Det var allt för denna gång

Erica Klint, ordförande Ledarna inom Teknik & Motor

Uppdaterat: 2014-02-21

Bli medlem