2014-04-11

Varför ska Teknik & Motor vara i Almedalen?

Den så kallade Almedalsveckan är en unik händelse som bara finns i Sverige. Under ett antal dagar mitt i sommaren samlas politiker, journalister och intresseorganisationer för att samtala med varandra och utbyta åsikter. Almedalen har beskrivits som en branschmässa för opinionsbildare och sanningen ligger inte alltid långt där ifrån.

Till skillnad från många andra liknande mässor och sammankomster finns det dock inget beslut på att Almedalen skulle skapas. Det var ingen som planerade för eller har ”sålt in” Almedalsveckan – den bara hände.

Skälet till det var att Almedalen på många sätt mötte ett behov som fanns om en plats där organisationer och rörelser kan få presentera sina idéer och föra sina samtal inför en intresserad publik. Detta behov är det som idag gör att organisationer återkommer till Almedalen år efter år.

Med åren har Almedalen blivit allt större med fler och fler intressen närvarande. Det som förr kallades politikerveckan och var ett handfull seminarier per dag kallas idag Almedalsveckan och förstås bäst uppdelat i olika kluster. Till Almedalen kommer inte längre folk bara för att lyssna till de politiska partierna utan för att bevaka sina branschområden.  För sjukvårdsintressen finns ett slags sjukvård-Almedalen, för byggintressen ett bygg-Almedalen och för tidningsintressen ett tidnings-Almedalen etc. etc.

När vi talar med våra kunder brukar det vara möjligheten att vara en del av ett sådant kluster som är drivkraften till att medverka. Genom att anordna sina egna seminarier med sina egna gäster får man också möjligheten att för en stund sätta agendan i ”sitt” kluster.

Målet är ofta att lyfta in fakta i diskussionen som andra inte prioriterar eller få fram ett budskap som andra tycker är obekväma.

Här har Almedalen en stor fördel i att formatet är byggt för mer av diskussion och reflektion. De hårdare orden och kompromisslösa formuleringar som ofta kommer fram i text eller TV-debatter är ovanligare i Almedalen där deltagare får prata till punkt och har tid på sig att föra fram nyanser.

För den som vill introducera nya perspektiv och fakta i en diskussion fungerar Almedalens format därför utmärkt.                                          

Text: Simon Westberg Uppdaterat: 2014-04-11

Bli medlem