2015-12-23

Julbrev från Erica

Juleljus Juleljus

God Jul! Vilken fantastiskt år vi har haft och vilken härlig energi vi har nu när vi går in i det nya.

När jag sitter här och tittar tillbaks på året som gått så kan jag konstatera att vi har haft ett mycket händelserikt år. Det har varit många olika aktiviteter runt om i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Vi har haft möjligheten att personligen träffa och prata med ett flera hundra medlemmar under året.

Flera av dessa aktiviteter kan genomföras tack vara våra avdelningsstyrelser som gör ett fantastiskt arbete.

En av årets stora framgångar är vår samverkansträff. Vi genomför den tillsammans med föreningen Energi & Teknik, Processindustri och för första gången i år även föreningen vård & omsorg. Det var 300 deltagare som lyssnade på årets föreläsare Mia Törnblom. Det finns många fördelar och vinster med denna träff, bland annat att få lyssna till en bra föreläsare men också att få möjligheten att skapa nätverk och kontakter med chefskollegor på andra företag. Under våren jobbade styrelsen med att ta fram 3 fokusområden. Dessa tre områden kommer vara som en röd tråd genom våra aktiviteter framåt.

Hållbarhet – Med fokus på hållbar chef och en hälsosam ledarskapsroll

Ledarskap -  Morgondagens ledare, inkluderande ledarskap, hur får vi fler att vilja bli chefer

Lönebildning – Sifferlösa avtal, Vem sätter lönen?

 

Nu i december hade föreningsstyrelsen Teknik & Motor sitt sista möte för året.

Under sommaren och hösten har Styrelsen gått på utbildning på CoachCompanion. Vi har jobbat med både kommunikation, värderingar, och mål. Detta avslutades i december med att vi under en workshop tog fram vår mission. Den blir vår ledstjärna för det fortsatta arbetet framåt.

Vår mission är:

Teknik & Motor ska med stolthet och glädje vara en ledstjärna för Ledarnas vision

Vi vill vara med och forma Ledarnas framtid och för att göra det måste vi vara lyhörda för medlemmarnas behov och önskan. Vi kommer fortsätta vara innovativa när vi skapa aktiviteter som främjar det nätverkande som vi ser är till stor nytta för många chefer. Vi kommer fortsätta ha en öppen och transparant dialog med förbundsstyrelsen och vi kommer fortsätta prova nya saker.

Vill du också vara med och påverka så tveka inte att höra av dig till mig eller någon annan i styrelsen.

 

Med detta vill jag önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Erica Klint

Ordförande Ledarna Teknik & Motor

Uppdaterat: 2015-12-23

Bli medlem