Styrelsemöte januari

Styrelsen sammanträder för att bland annat förbereda inför kongressen och Almedalsveckan.

Gå igenom föreningens ekonomi.

Diskutera dokumentet Idé och framtid.

Läsa igenom och kommentera motioner inför kongressen.

Gå igenom revisionen samt  godkänna verksamhetsberättelsen för 2013.

Planera inför Almedalen 2014.


Datum: 2014-01-23 08:30 - 2014-01-23 15:00

Plats: Ledarnas kansli, Stockholm

Uppdaterat: 2014-01-22

Bli medlem