Styrelsemöte januari

Årets första styrelsemöte där styrelsen bl a fastställer verksamhetsplanen för 2015.

Styrelsen går igenom följande:

- Verksamhetsberättelsen för 2014

- Ekonomiska läget

- Verksamhetsplanen för 2015

- Handlingsplanen (löpande uppdrag som kommer till styrelsen)

- Riktlinjer för sociala media inom föreningen Teknik & Motor 


Datum: 2015-01-15 12:00 - 2015-01-16 15:00

Text: Uppdaterat: 2015-01-07

Bli medlem