Avdelning Öst

Avdelning Öst har cirka 3 500 medlemmar.

Östavdelningens verksamhetsområde är

  • Uppsala Län Tierp, Skutskär
  • Stockholms län
  • Storstockholm
  • Södermanlands län
  • Östergötlands län, Ödeshög
  • Norra Kalmar län, Västervik
  • Gotland

Verksamhet

Avdelningsstyrelsen ska arbeta med branschaktuella frågor, vara bollplank till föreningsstyrelsen och bilda nätverk med bredast möjliga täckning inom föreningsavdelningarna.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, skicka gärna ett mejl till någon av oss i styrelsen.

Peter Eberoth, ordförande
Telefon arbete: 08-553 822 66
Mobil: 070-081 30 87
peter.eberoth@scania.com

Andreas Axelsson, ledamot
Telefon arbete: 0293-222 81
Mobil: 0706-51 09 92
andreas.axelsson@atlascopco.com

Peter Ericsson, ledamot
Telefon arbete: 070-213 18 05
Mobil: 0702-13 18 05
peter.q.ericsson@ericsson.com

Ingela Jonsson, ledamot
Telefon arbete: 0142-861 97
Mobil: 0705-50 79 39
ingela.jonsson@toyota-industries.eu

Anders Bejmar, ledamot
Telefon arbete: 08-517 840 07
Mobil: 0709-52 85 76
anders.bejmar@bilia.se

Jan Lundgren, ledamot
Telefon arbetet: 0122-81 233
Mobil: 0702-00 34 10
jan.h.lundgren@siemens.com

Mats Wennerström, 
suppleant
Telefon arbete: 018-16 01 82
Mobil: 0701-90 03 15
m.wennerstrom@upplandsmotor.se

Peter Cajlén, suppleant
Telefon arbete: 016-541 56 21
Mobil: 073-558 56 21
peter.cajlen@volvo.com