2013-08-30

Avdelning Öst

Avdelning Öst

Avdelning Öst har cirka 3 500 medlemmar.

Östavdelningens verksamhetsområde är

  • Uppsala Län Tierp, Skutskär
  • Stockholms län
  • Storstockholm
  • Södermanlands län
  • Östergötlands län, Ödeshög
  • Norra Kalmar län, Västervik
  • Gotland

Verksamhet

Avdelningsstyrelsen ska arbeta med branschaktuella frågor, vara bollplank till föreningsstyrelsen och bilda nätverk med bredast möjliga täckning inom föreningsavdelningarna.
Årsmöte 2015, protokoll »

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, skicka gärna ett mejl till någon av oss i styrelsen.

Peter Eberoth
Ordförande
Telefon arbete: 08-553 822 66
Mobil: 070-081 30 87
peter.eberoth@scania.com

Ove Norberg
Vice ordförande
Telefon arbete: 08-503 333 31
Mobil: 0705-59 82 85
ove.norberg@dinbil.se

Andreas Axelsson
Ledamot
Telefon arbete: 0293-222 81
Mobil: 0706-51 09 92
andreas.axelsson@atlascopco.com

Peter Ericsson
Ledamot
Telefon arbete: 070-213 18 05
Mobil: 0702-13 18 05
peter.q.ericsson@ericsson.com

Ingela Jonsson
Ledamot
Telefon arbete: 0142-861 97
Mobil: 0705-50 79 39
ingela.jonsson@toyota-industries.eu

Anders Bejmar
Ledamot
Telefon arbete: 08-517 840 07
Mobil: 0709-52 85 76
anders.bejmar@bilia.se

Jan Lundgren
Ledamot
Telefon arbetet: 0122-81 233
Mobil: 0702-00 34 10
jan.h.lundgren@siemens.com

Mats Wennerström
Suppleant
Telefon arbete: 018-16 01 82
Mobil: 0701-90 03 15
m.wennerstrom@upplandsmotor.se

Peter Cajlén
Suppleant
Telefon arbete: 016-541 56 21
Mobil: 073-558 56 21
peter.cajlen@volvo.com

Uppdaterat: 2016-04-04

Bli medlem