2013-08-30

Avdelning Småland

Avdelning Småland

Avdelning Småland har cirka 1 400 medlemmar. Avdelningens verksamhetsområde är Småland.

Verksamhet

Avdelningens verksamhet syftar till att inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område. För att stärka medlemmarnas kompetens erbjuder avdelningen också kurser, konferenser och andra mötesaktiviteter.

Styrelsen arbetar med demokratifrågor, nätverks- och företagsträffar, kontakter med medlemmar och olika trivselaktiviteter. Vi ger eller förmedlar också stöd och hjälp till medlemmar och lokala klubber.

Vill du ha besök på din arbetsplats  kontakta någon av oss i styrelsen!

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och skicka ett mejl.

Thomas Gustafsson, ordförande
0470-77 94 65
thomas.s.gustafsson@volvo.com

Robert Blad, vice ordförande
0470-77 93 77 
robert.blad@volvo.com

Erica Klint, ledamot
036-14 62 02, 0761-45 62
02erica.klint@husqvarna.se 

Alf Arlefur, ledamot

Urban Carlsson, ledamot

Marie Nicklasson, ledamot

Tomas Rydeklint, suppleant

Peter Jabrin, suppleant
0703-66 00 45
peter.jabrin@telia.com

Uppdaterat: 2013-11-04

Bli medlem