Avdelning Väst

Avdelning Väst har cirka 3 500 medlemmar. Västavdelningens verksamhetsområde omfattar Västra Götalands län.

Avdelningens verksamhet syftar till att inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område. För att stärka medlemmarnas kompetens erbjuder avdelningen också kurser, konferenser och andra mötesaktiviteter.

Vi ska dessutom vara ett stöd och komplement till förbundet och lokala föreningar för att nå de många företrädare som finns runt om i Västsverige.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och sänd ett e-postbrev!

Raimo Särkijärvi, ordförande, AU
Företag: Volvo Powertrain, Skövde
Mobil: 0735-588062
raimo.sarkijarvi@volvo.com

Ann Persson, vice ordförande, AU
Företag: Volvo Personvagnar, Skövde
Mobil: 0733-33 37 98
ann.persson@volvocars.com

Danny Bilger, sekreterare, AU
Företag: Volvo Lastvagnar, Göteborg
Mobil: 0739-028257
danny.bilger@volvo.com

Peter Storm, vice sekreterare
Företag: Volvo Cars, Göteborg
Mobil: 0708-209036
peter.storm@volvocars.com

Linda Hinderyd, ledamot
Företag: Söder&Com, Borås
Mobil: 0702-68 98 49
linda.hinderyd@gmail.com

Tommy Löfgren, ledamot
Företag: Starsprings AB, Herrljunga
Mobil: 0706-92 58 81
tommy.lofgren@starsprings.com 

Mats Andersson, ledamot
Företag: Coors Service Management, Trollhättan
Mobil: 0736-879308
mats-a-andersson@telia.com

Rick Lyrebrant, ledamot
Företag: Volvo Bil, Göteborg
Telefon: 031-3808253
rick.lyrebrant@volvobil.se

Lars Karlsson-Ek, ledamot
Företag: Albany International AB, Halmstad
Mobil: 0703-751289
lars.karlsson-ek@albint.com

Andreas Tengberg, ledamot
Företag: SKF, Göteborg
Mobil: 0703-271983
andreas.tengberg@skf.com

Fredrik Ahlen, ledamot
Företag: Starsprings AB, Herrljunga
Mobil: 0739-815942
fredrik.ahlen@starsprings.com