Om föreningen

Intressebevakning

En av de viktigaste uppgifterna för Ledarna Teknik och Motor är att följa vad som händer inom teknik- och motorbranschen och försöka att påverka utvecklingen i en riktning som gynnar Dig. Som förhandlingspart deltar vi i diskussioner med arbetsgivarorganisationerna, vi initierar frågor, bidrar med ledarperspektiv och håller dig underrättad om vad som är på gång.

Ledarna Teknik & Motor har tecknat ett centralt ledaravtal med motorbranschens arbetsgivarorganisation MAF liksom med teknikbranschens arbetsgivarorganisation Teknikföretagen. Gentemot Teknikföretagen tecknar vi också lokala avtal direkt med företagen. Det ger oss en trygg och stark förhandlingsposition.

Nätverk

Det är dina och dina kollegors erfarenheter, problem och idéer som gör Ledarna Teknik & Motor till en levande organisation där det händer saker. Genom våra föreningsavdelningar träffar du människor i din geografiska närhet som delar dina branschintressen. Via ett stort antal lokala klubbar skapas även informella nätverk. Att träffas ger goda möjligheter att ventilera problem och idéer, skapa kontakter, få nyttig information och att utvecklas.

Seminarier och utbildning

Teknik- och motorbranschen genomgår ofta stora förändringar. Genom seminarier och regelrätta utbildningar täcker vi in branschernas behov av ny kunskap såväl som generella ledarskapsfrågor. Syftet är att stärka dig i din chefsroll och som medlem blir du bla inbjuden till utbildningsträffar i föreningens regi. Dessutom arrangerar vi utbildningskonferenser för utvalda grupper.

Tydligt fokus på dig som individ

Ledarnas företrädarorganisation bygger på föreningar och föreningsavdelningar. Allt vi gör sker utifrån individen. Föreningens ledstjärnor är följande:

  •  Nätverksbyggande
  •  Arbetsrätt
  •  Arbetsmiljö
  •  Ledarskapsfrågor
  •  Demokrati
  •  Arbetsplatsträffar


Ledarna Teknik & Motor är en förening med sju geografiska underavdelningar. Där kan du som enskild medlem eller företrädare få stöd och hjälp, men vi kan även stötta din lokala klubb i diverse frågor. Givetvis kan du också använda oss som ett bollplank. Vi utgår alltid ifrån din individuella situation då den är unik.

Text: Uppdaterat: 2017-09-01

Stadgar

Stadgar för Teknik & Motor

Reseräkningar

Här hittar du reseräkningar för aktiviteter som berör Ledarna Teknik & Motor. Räkningarna är i pdf-format och du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna dokumenten. Reseräkningarna kan du spara på ditt skrivbord och skriva ut. De fält som är märkta med * är obligatoriska.

Reseräkning Ledarna Teknik & Motor (pdf)

Reseräkning traktamente Ledarna Teknik & Motor (pdf)

Avtal

 

Bli medlem