2013-10-08

Ordförandebrev 1, 2013

Som ny ordförande i Teknik & Motor vill jag presentera mig själv.

Jag heter Erica Klint, är 40 år och bor i Jönköping tillsammans med min man Nils-Johan. Jag tillhör alltså avdelning Småland där jag även sedan 7 år sitter med i styrelsen.

Stefan Fjällstedt hade lång erfarenhet av att vara ordförande, det är svårt att vid 40 års ålder matcha den erfarenheten. Men jag är ju inte ensam i styrelsen, det är mycket erfarenhet som också finnas kvar med både gamla och nya styrelsemedlemmar.

Under de senaste 4 åren har styrelsen jobbat som ett team. Alla i styrelsen har fått ta ansvar för olika projekt och aktiviteter och den linjen har jag tänkt fortsätta driva.

Alla ska få ta plats och alla ska få synas.

Självklart finns det vissa frågor som ligger mig nära om hjärtat och som jag vill lyfta fram, bland annat chefens arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket kom med en rapport för 1 år sedan där man särskilt poängterade den ohållbara situationen för 1:a linjens chefer med hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser.

Även lönefrågan är en av de viktiga frågorna att arbeta med. Detta genom resurser och stöttning till nätverk och arrangemang.

Almedalen, ett nytt intresseområde för mig. När jag åkte dit i somras tillsammans med Dan Lidesköld och Benny Petersén, hade jag bilden av kostymklädda politiker som satt på seminarier och pratade partipolitik. Verkligheten var en helt annan, unga killar och tjejer som var med i debatterna, ställde frågor och ibland även ställde panelen mot väggen. Ett vimmel av människor i alla åldrar mitt i karriären. Är detta en arena för Teknik & Motor? Ja, på ett eller annat sätt tror jag det. Exakt hur får vi diskutera i styrelsen.

Annika Elias har jobbat hårt för att Ledarna ska bli mer synliga i olika forum, debatter och media. Jag vill jobba med att även få Teknik & Motor mer synliga i dessa samanhang.

Efter varje styrelsemöte ska jag försöka skriva ner lite tankar om vårt arbete här på Teknik & Motors webbsida. Jag hoppas att du som läser detta kommer tillbaks och följer styrelsens arbete på detta sätt.

Jag ser fram emot 4 händelserika år med denna fantastiska styrelse.

Erica Klint, ordförande Ledarna inom Teknik & Motor

Uppdaterat: 2013-10-08

Bli medlem