2013-11-13

Ordförandebrev 2, 2013

Ordförandebrev nr 2

Nu har styrelsen haft sitt första styrelsemöte efter stämman. Det var ett intensivt och bra möte där vi fick möjligheten att ta bra beslut inför kommande år.

I samband med styrelsemötet träffade vi även styrelserna från Ledarna inom Processindustrin och Ledarna inom Energi & Teknik. Lite längre fram kommer jag till anledningen till denna sammanslutning.

Under styrelsemötet tog vi bland annat upp dessa punkter

  • Förbundet har tillsatt en grupp som kommer jobba med en utredning kring om det är möjligt för medlemmar att direktansluta sig till Ledarna centralt. Arbetsgruppen kommer bestå av både personal från kansliet och ledarmöter från respektive branschförening. Från Teknik & Motor kommer vi skicka Pertti Peltola. Första mötet ägde rum den 5 nov och jag väntar spänt på en rapport vid vårt nästa styrelsemöte.
  • Almedalen 2014, förra året deltog 3 personer från styrelsen på Ledarnas Hus i Almedalen för att undersöka vilken medlemsnytta en närvaro där kan medföra. Vi kunde efter detta konstatera att Almedalen absolut kan vara en arena för oss. Vi tog därför beslutet att delta i Ledarnas Hus med ett seminarium under 2014. En arbetsgrupp tillsattes och kommer direkt påbörja planeringen inför detta.
  • Det är snart dags för Förbundskongress, detta innebär att det även börjar bli dags att tänka på motioner. Vi i styrelsen kommer sätta ihop några motioner, men även du kan skriva en motion och skicka till antingen din avdelningsstyrelse eller direkt till föreningsstyrelsen. Vi tittar igenom och sickar sedan vidare till förbundet. Vi måste ha motionen innan sista december.

Efter vårt styrelsemöte startade vår samverkansträff då 165 chefer från hela landet och från tre olika föreningar (Teknik & Motor, Energi & Teknik och Ledarna inom processindustrin) träffades ombord på Viking Cinderella för att samverka. Under träffen föreläste Fredrik Bohm om att leda i förändring och om hur vårt agerande påverkar hur våra medarbetare reagerar.  Vi hade även en bra diskussionsforum med respektive bransch och branschansvarig. Vi träffades därefter och diskuterade likheter och olikheter inom våra branscher.

Styrelsen för Teknik & Motor, Energi & Teknik och Ledarna inom processindustrin var alla nöjda efter avslutningen. Även deltagarna gav tummen upp och lovade att komma tillbaks även nästa år, och jag hoppas att du som inte var med i år har möjlighet att vara med 2014.

Detta var allt för denna gång, vårt nästa möte är i december, då återkommer jag igen.

Erica Klint, ordförande Teknik & Motor

Uppdaterat: 2013-11-13

Bli medlem