Ledarna inom Handeln, LiH

Ledarna inom Handeln är en branschförening för Ledarnas medlemmar inom detalj- och partihandel. Vi vill förbättra chefers villkor inom Handeln.

– Branschföreningen har nästan 7000 medlemmar och vi arbetar för att profilera och driva frågor som är specifika för chefers förutsättningar och villkor inom handeln. På agendan står bland annat arbetsmiljö, ansvars-, hållbarhets- och säkerhetsfrågor. 

– Vi arbetar med branschbevakning och erbjuder aktiviteter till nytta för våra medlemmar. Genom vårt nätverk, ledarskapsutbildningar och seminarier får du tillfälle till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad. Vi bjuder in medlemmarna till regelbundna branschkonferenser med olika teman, t. ex. mångfald, hållbarhet, säkerhet och diskriminering. Föreningen har också haft ett flertal frukostseminarier på olika platser i landet. Vår ambition är att vara aktuella och relevanta för våra medlemmar.

– Föreningen är en garant för medlemmarnas demokratiska påverkan och inflytande på såväl föreningens som Ledarnas idé och verksamhet. Föreningsstämma hålls vartannat år och nästa föreningstämma äger rum 2017.

Ordförande Johan Wiberg

Motionera till föreningsstämman 2017

Din röst, dina tankar och idéer är viktiga för oss. Som medlem i Ledarna inom Handeln är du välkomna att skicka in motioner med förslag om hur föreningen ska utveckla sin verksamhet och skapa mer medlemsnytta.
Läs mer om att motionera till föreningsstämman »

Bli medlem