Ledarna inom Handeln, LiH

Ledarna inom Handeln är en branschförening för Ledarnas medlemmar inom detalj- och partihandel. Vi vill förbättra chefers villkor inom Handeln.

– Branschföreningen har nästan 7000 medlemmar och vi arbetar för att profilera och driva frågor som är specifika för chefers förutsättningar och villkor inom handeln. På agendan står bland annat arbetsmiljö, ansvars-, hållbarhets- och säkerhetsfrågor. 

– Vi arbetar med branschbevakning och erbjuder aktiviteter till nytta för våra medlemmar. Genom vårt nätverk, ledarskapsutbildningar och seminarier får du tillfälle till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad. Vi bjuder in medlemmarna till regelbundna branschkonferenser med olika teman, t. ex. mångfald, hållbarhet, säkerhet och diskriminering. Föreningen har också haft ett flertal frukostseminarier på olika platser i landet. Vår ambition är att vara aktuella och relevanta för våra medlemmar.

– Föreningen är en garant för medlemmarnas demokratiska påverkan och inflytande på såväl föreningens som Ledarnas idé och verksamhet. Föreningsstämma hålls vartannat år och nästa föreningstämma äger rum 2017.

Ordförande Johan Wiberg

Ledarskapsutbildning 2016

Ledarna inom Handeln erbjuder just nu två ledarskapsutbildningar för chefer inom handeln. Susanne Einhorns tvådagars utbildning med mellanliggande aktiviteter ur Ledarnas digitala kurser startar den 12 september i Stockholm och den 20 september i Göteborg. ExpoMedias sammanhållna 2-dagars utbildningen i Affärsmannaskap hålls den 1-2 november i Stockholm. Håll utkik efter inbjudan!

Icke-verbal kommunikation

Till hösten kommer Gabriella Lochvall till Göteborg och håller sin uppskattade kurs i icke-verbal kommunikation. Håll utkik efter kallelsen!

 

Branschkonferens 12-13 oktober

Höstens branschkonferens hålls i Stockholm på nya Continental och programmet innehåller både säkerhet i butiken och det senaste inom e-handel. MatHem kommer! Centigo kommer! Svensk Handel kommer! Kommer du?

Bli medlem