Neuromanagement – Det nya sättet att leda

Ledarna inom Handeln bjuder på frukostmöte - Kommunikation - en framgångsfaktor inom handel -


Rapporter som gjorts inom handel talar ett gemensamt språk,
”Kommunikation för bästa effekt i butik”,
”Kommunikation framgångsfaktor”,
”Kommunikation viktigast för personalens engagemang”
”Personal som trivs ger nöjda kunder”.

Att ledarens roll är viktig står också klart. Ledarskap som går ut på dialog har visat sig ge bästa resultat. Undersökningar har visat att de företag som hade nöjdast medarbetare även var de som hade nöjdast kunder.
Kommunikation är inte bara ett sätt att umgås utan också ett av de viktigaste verktygen vi har inom våra organisationer. Detta verktyg är ofta underskattat när det gäller synen på hur vi kan öka bland annat effektiviteten. När vi tittar oss omkring, både privat men fram för allt inom arbetslivet, så kan vi tydligt se skillnaden på de som behärskar en professionell och medveten kommunikation och de som inte gör det.
Skillnaderna kan vara att de som behärskar kommunikation oftare kan föra fram sina idéer på ett tydligare sätt och bli hörd och att de mer sällan hamnar i destruktiva konflikter. De kan också konsten att föra dialog i stället för ändlösa argumentationer.

  •  Grunden för kommunikation, hur vi tolkar saker och ting omkring oss
  •  Professionell kommunikation
  •  Att nå fram med sitt budskap
  •  Att föra dialog istället för argumentation
  •  Aktivt lyssnande
Text: Camilla Svanström Uppdaterat: 2013-02-19
Betyg

Bli medlem