Styrelsemöte Ledarna inom Handeln

Den 14 januari sammanträder Ledarna inom Handelns styrelse.

Styrelsen kommer att diskutera motioner till Ledarnas Kongress 2014.


Datum: 2014-01-14 15:00 - 2014-01-14 17:00

Plats: Ledarnas kansli, Stockholm

Uppdaterat: 2014-01-10

Bli medlem