Styrelsemöte Ledarna inom Handeln

Den 13 maj sammanträder Ledarna inom Handelns styrelse.

Under sammanträdet kommer vi framför allt att diskutera Ledarnas kongress 2014 och våra aktiviteter under Almedalsveckan.


Datum: 2014-05-13 15:00 - 2014-05-13 17:00

Plats: Ledarnas kansli, Stockholm

Uppdaterat: 2014-01-28

Bli medlem