Styrelsemöte - Ledarna inom Handeln

Den 13 november sammanträder Ledarna inom Handelns styrelse.

Under sammanträdet kommer vi framför allt att diskutera budget och uppföjning av årets aktiviteter.


Datum: 2014-11-13 15:00 - 2014-11-13 17:00

Plats: Ledarnas kansli, Stockholm

Uppdaterat: 2014-01-28

Bli medlem