Styrelsemöte - Ledarna inom Handeln

Den 3-4 december sammanträder Ledarna inom Handelns styrelse.

Under sammanträdet kommer vi framför allt utvärdera årets styrelsearbete, budget och rapportering.


Datum: 2014-12-03 18:00 - 2014-12-04 15:00

Uppdaterat: 2014-01-28

Bli medlem