Välkommen på branschdagar i Göteborg

För dig som är med i Ledarna inom Handeln


Ledarna inom Handeln bjuder in till branschdagar i Göteborg


Välkommen på branschkonferens med kollegor inom Ledarna inom Handeln. Under konferensen kommer vi att diskutera aktuella chefsaspekter inom handeln. Särskilt fokus kommer att ligga på hur man kan jobba med karriärplanering för att öka sin egen och företagets attraktionskraft . Vi får också ett inspirerande ledarskapspass av Susanne Einhorn, beteendevetare med 10 års yrkeserfarenhet från detaljist- och servicebranschen.

Aktiviteten är kostnadsfri för dig som är medlem i Ledarna inom Handeln. Föreningen står för kost, logi och resa samt ev inkomstbortfall.

Vi startar den 18 mars klockan 17.00 på Clarion Hotell Post i Göteborg och avslutar den 19 mars klockan 15.00.

Text: test test Uppdaterat: 2015-01-19

Tid och plats

Betyg

Bli medlem