Frukostseminarium – Det personliga bemötandet

Det finns nog inte någon som inte behöver en liten dos kroppsspråk i vardagen. Även på arbetsplatser och utbildningar växer behovet av att lära sig kommunicera effektivare sig allt starkare.

Välkommen på ett frukostseminarium för dig som är medlem i Ledarna inom Handeln
Det personliga bemötandet via ickeverbal kommunikation
Som utbildad skådespelare visar Gabriella Lockwall på hur missuppfattningar uppstår ickeverbalt och vad de kan ställa till med. Hon berättar om hur vi snabbt kan hitta verktygen för att bli bättre och tydligare på att kommunicera. Gabriella ståndpunkt är att varje människa är unik och måste hitta sin egen personliga väg till ett bra fungerande och personligt kroppsspråk som leder till ett bättre bemötande.
Målsättningen på hennes kurser är att alla deltagarna ska bli bättre och tydligare på att vara sig själva och få ökad kunskap i hur vi kan läsa av varandra snabbt och mer effektivt och agera rätt.

 

Vi bjuder på frukost klockan 07:30 

Välkommen

 Ledarna inom Handeln

Text: test test Uppdaterat: 2015-11-30
Betyg

Bli medlem