Om föreningen

Här hittar du information om föreningen samt några av våra kurser och seminarier.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som genomförs vartannat år. Vid stämman deltar valda ombud, föreningsstyrelse, revisor samt valberedning.

Ombud till stämman kan väljas av medlemmarna i föreningen via webben. Stämman väljer styrelseledamöter, revisor och valberedning. Ordförande och kassör väljs direkt av stämman.

Uppdaterat: 2017-04-19

 

Reseräkningar

Här hittar du reseräkningar för aktiviteter som berör Ledarna inom Handeln. Räkningarna är i pdf-format och du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna dokumenten. Reseräkningarna kan du spara på ditt skrivbord och skriva ut. De fält som är märkta med * är obligatoriska.

Reseräkning Ledarna inom Handeln (pdf)

Reseräkning traktamente Ledarna inom Handeln (pdf)

Bli medlem