2013-07-04

Fullsatt på seminarium om 90-talisterna

Många unga börjar sin yrkesbana inom handeln, men hur får vi dagens unga att också stanna och utvecklas till framtida chefsämnen? Det diskuterades under Ledarnas inom Handelns seminarium den 2 juli.

Seminariet inleddes med att Ledarnas branschansvariga Madeleine Warghusen presenterade en enkät som hade besvarats av 630 chefer inom handeln (totalt utskick ca 3 500). Namnet på seminariet var ”Dagens unga - lata och ohövliga?” och syftade på något som Sokrates lär ha sagt för cirka 2000 år sedan.  Det var nu ingen av Ledarnas chefer som tyckte så, men att den yngre generationen födda på 90-talet upplevs som egocentriska, bekväma och bortskämda var tydligt. Men också att de framstod som positiva, förändringsbenägna, kreativa och tekniska. 70 procent av  cheferna tycker att 90-talisterna är annorlunda att leda då de bland annat uppfattas som mycket sociala och inte planerar sitt liv efter arbetet utan efter livet.

Panelen diskuterar 90-talisterna på arbetsmarknaden

51 procent anser också att de ställer nya krav på chefen som måste bli tydligare och mer informativ in sin kommunikation och svara på frågan ”varför” både en och två gånger. Den yngre generationen ställer även högre krav på variation i arbetsuppgifter, vill kunna påverka och kräver att även chefen är förändringsbenägen och snabbfotad. 77 procent av cheferna tror att 90-talisterna blir bra chefer i framtiden. Detta eftersom de har en positiv syn på personlig utveckling, som är en förutsättning för ett gott ledarskap samt tack vare sin kommunikativa förmåga. Flertalet chefer är dock tveksamma till att 90-talisterna verkligen vill bli chef inom handeln och offra all den tid som det tar.

Panelen bestod av Ewelyn Persson från Ledarna inom Handelns styrelse, Peter Majanen, forskare från Quattroporte, Farida Rasulzada, forskare från Lunds Universitet, Anki Udd, ledarskapsexpert från Ledarna och Birgitta Roos, mångfaldsstrateg från ICA. Fredrik Gustafsson från Ledarna var moderator och lät panelen i tur och ordning reflektera över det som cheferna inom handeln hade fört fram i enkäten. Det som särskilt lyftes fram i diskussionen handlade om chefernas arbetsförhållanden och villkor. De måste ges förutsättningar att vara goda förebilder för den yngre generationen och få tid att leda en mer individualistisk och kommunikativ generation. Panelen diskuterade även om det rätta – eller snarare felaktiga -  i att generalisera en generation på det här sättet.

90-talisterna hade inte någon talesperson i panelen och det var något som moderatorn beklagade, men förklarade med att det skulle varit svårt att för en person att representera en hel generation. Syftet med seminariet var dessutom att sätta fokus på handelns förutsättningar att attrahera och behålla unga medarbetare och handelns förmåga att utveckla framtida chefer. En av de viktigaste utmaningarna för handeln handlar om att bli bättre på kreativitetsfrämjande ledarskap vilket innebär att utveckla sin egen förändringsbenägenhet.

Läs en sammanställning av enkäten.

Uppdaterat: 2013-08-01

Bli medlem