2013-10-01

Lär dig hälsosamt ledarskap

Den 23 oktober ordnar Ledarna inom Handeln frukostseminarium i Karlstad med Åse Trondsen. Du får möjlighet att lära dig mer om hur du som chef skapar hälsosamt ledarskap för dina medarbetare.

Är du som ledare och chef medveten hur mycket du påverkar dina medarbetares hälsa? Både positivt och negativt.

Det finns enkla knep och strategier för hur du ska lyckas med ett hälsosamt ledarskap.

Hur du skapar känslan av ett sammanhang för att få med dig medarbetare på samma tåg och accepterar stress som en ständig närvaro och hantera den på ett hälsosamt sätt.

Föreläsare Åse Trondsen har arbetat som butikschef i 15 år, är utbildad rehabiliteringsvetare och utbildad inom hälsa och rehabilitering i arbetet, hälsa och ledarskap samt positiv psykologi, friskfaktorer och livskvalitet.

Jobbar idag med rehabilitering och långtidssjuka parallellt med det egna företaget Crea Dia - Skapa din dag.

Tid, plats och anmälan

Frukosten börjar 08.00 på Clarion Plaza, Karlstad. Mejla din anmälan till  foreningar@ledarna.se senast den 18 oktober.

Uppdaterat: 2013-10-07

Bli medlem