2013-12-01

Stämma med Ledarna inom Handeln

25-26 oktober hade vi stämma på Ulfsunda slott utanför Stockholm. Utöver valet till styrelse fick vi även lära oss mer om hållbarhet och vilka utmaningar som chefer inom handeln idag står inför.

På fina Ulfsunda slott samlades 15 röstberättigade ombud. Eftersom deltagarna kom från alla delar av Sveriges hörn inleddes den redan på fredag eftermiddagen med en kaffe/te-buffé och med ett efterföljande seminarium av Ledarnas ledarskapsutvecklare Erika Svensson om aktuella hållbarhetsfrågor inom handeln. Erika berättade bland annat om samhällsansvar, medveten konsumtion, hållbarhetsredovisning, ekosystemtjänster och värderingsförändringar i generation MeWe. Deltagarna fick även göra en egen hållbarhetsanalys för sin egen verksamhet och diskutera den i grupp.

Branschansvariga Madeleine Warghusen introducerade därefter lördagens processövning och lät deltagarna gruppvis under kvällen fundera ut vilka tre utmaningar som är viktigast för Handeln framöver där föreningens branscharbete kan göra skillnad.

Efter en god middag och nattsömn hälsade på lördagmorgonen ordförande Johan Wiberg alla välkomna till stämman. Ledarnas Börje Hammarström, avtalsansvarig för handeln, valdes att leda stämman och föreningskoordinator Camilla Svanström förde protokollet. Stämman kunde sedan godkänna sedvanliga redovisningar och ansvarsfrihet samt företa gängse val. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Johan Wiberg (ordförande), Annie Tidholm (kassör), Ewelyn Persson, Dennis Rosen, Jan Hedin och Daniel Björk och till suppleanter Håkan Johansson och Mikael Åström. Föreningsavgiften fastställdes till 24 kr per månad och pensionärsavgiften slopades. Stämman avslog vidare motionen om att heltidsarvodera föreningens ordförande.

Efter stämman berättade Ledarnas förbundssekreterare Tomas Oskarsson om aktuella förbundsfrågor inför kongressen i Göteborg i maj 2014. Den önskvärda förflyttningen handlar om att gå från en facklig organisation som kan chefsfrågor till att bli en chefsorganisation som kan fackliga frågor.

Innan den avslutande lunchen återupptog Ledarnas omvärldsbevakare Stefan Kummås processövningen om de viktigaste utmaningarna inom Handeln. De viktigaste framtidsfrågorna handlar enligt cheferna inom handeln om att få chefer som håller och vill stanna i branschen (hållbara chefer), skapa ett förhållningssätt till näthandeln – delta eller konkurrera – samt utveckla ett mentorskap för nya och potentiella ledare.

Uppdaterat: 2013-12-01

Bli medlem