Valberedningens förslag till styrelse i Ledarna inom Handeln

Valberedningen har nu lämnat sitt förslag till Ledarna inom Handelns stämma som pågår 2013-10-25/26

Ordförande: Johan Wiberg - Omval
Vice ordförande: Björn Andersson - Omval
Kassör: Annie Tidholm - Omval
Ledamot: Ewelyn Persson - Omval
Ledamot: Dennis Rosén - Omval
Ledamot: Jan Hedin - Nyval - (Tidigare suppleant)
Ledamot: Daniel Björk - Nyval - (Lantmännen Lantbruk)
Suppleant: Håkan Johansson - Omval
Suppleant: Mikael Åström - Nyval - (Tidigare ledamot)
Revisor: Jesper Kervefors - Omval
Revisorssuppleant: Björn Råsberg - Omval

Notera att valberedningen föreslagit en utökning av styrelsen med en ledamot.

Alla väljs för en tid av 2 år

September  2013
Valberedningen / Stefan Persson, Josef Nielsen och Anders Engström

Bli medlem