Styrelsemöte i Stockholm

Branschföreningens styrelse träffas för att diskutera och besluta i aktuella ärenden.

Datum: 2014-02-03 10:00 - 2014-02-03 16:00

Plats: Ledarnas kansli, Stockholm

Uppdaterat: 2014-01-08

Ledaravtalets tillämpning i praktiken

Skriften "Ledaravtalets tillämpning i praktiken" är framtagen av Ledarna och Livsmedelsföretagen. Skriften ger lokala parter, det vill säga företag och Ledarnas lokala företrädare, ett underlag för att tillämpa Ledaravtalet i praktiken.

 

Skrift: Ledaravtalets tillämpning i praktiken

 

Till skriften finns tre bilagor:

Bli medlem