Styrelsemöte Ledarna inom Livsmedelsindustrin

Vi diskuterar och beslutar i frågor som rör föreningen.

Datum: 2014-08-12 10:00 - 2014-08-12 16:00

Plats: Telefonmöte

Uppdaterat: 2014-01-28

Bli medlem