Styrelsemöte juni

Vi diskuterar och beslutar i aktuella ämnen för föreningen.

Datum: 2014-06-03 10:00 - 2014-06-03 16:00

Plats: Estrella, Göteborg

Uppdaterat: 2014-01-28

Ledaravtalets tillämpning i praktiken

Skriften "Ledaravtalets tillämpning i praktiken" är framtagen av Ledarna och Livsmedelsföretagen. Skriften ger lokala parter, det vill säga företag och Ledarnas lokala företrädare, ett underlag för att tillämpa Ledaravtalet i praktiken.

 

Skrift: Ledaravtalets tillämpning i praktiken

 

Till skriften finns tre bilagor:

Bli medlem