Samarbetsinriktat ledarskap - Att kunna samarbeta är nyckeln till framgång

Vilka färdigheter är viktiga att känna till samt träna på för att du ska lyckas? Vi samarbetar i processer, projekt, inom och mellan avdelningar samt med våra leverantörer och kunder. Det är viktigt att alla parter känner att samarbetet är utvecklande för att det ska hålla i längden samt bli både effektivt och lönsamhet, för alla involverade.

Handledare
Michael Claesson arbetar med Processutveckling inom HK Scan och för att uppnå målsättningar använder han ständiga förbättringar & LEAN-verktygen, samt ledarutveckling. Han har genomfört ca 10 stycken tre dagars FS utbildningar och är certifierad handledare i Förtroendefullt samarbete samt Element B.

Lars-Erik Jonsson har jobbat med förändringsarbeten i ca arton år. Han har erfarenheter från att arbeta i försvarsbenägna organisationer där rädslor och brist på tillit varit hinder för att öka konkurrenskraften. Han har genomfört ca 20 stycken tre dagars FS, både internt i organisationer och öppna utbildningar. Han har ca tio års erfarenhet som linjechef och ledningsgrupperfarenhet. Lars-Erik är dessutom Diplomerad Mentor, certifierad handledare i Förtroendefullt Samarbete & Element B samt har diplom i processorientering och LEAN.

Du får möjlighet att:
• Utveckla din förmåga att samarbeta med andra
• Träning i att föra goda utvecklande samtal
• Undersöka vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av tillit
• Utveckla din förmåga att skapa partnerskap och allianser
• Reflektera och få kunskap om vad som skapar gruppeffektivitet
• Ökad insikt om dina egna attityder och beteenden

Vi arbetar med färdigheterna
1. Avsikt – vilja till samarbete…
2. Sanning – öppenhet…
4. Självkännedom och förståelse av andra…

Metodiken vi använder är korta teoripass, upplevelsebaserade illustrativa övningar samt diskussioner och reflektioner. Vi visar också på hur den senaste hjärnforskningen stödjer innehållet i dagsprogrammet.

Passa på att utveckla dig själv och ditt ledarskap med forskningsbaserade och väl beprövade färdigheter – verktyg som du kan använda direkt, samt självklart vidareutveckla genom egen träning.

Aktiviteten är kostnadsfri och föreningen står för din resa.
Eftersom vi vill ge dig så mycket verktyg, insikter och kunskap som möjligt, ser vi fram emot att du kan delta under hela dagen.

Förtroendefullt Samarbete (FS)
Förtroendefullt Samarbete är ett program som bygger på lång erfarenhet och gedigen forskning. Forskningsresultatet visar att det behövs fem grundläggande färdigheter för att skapa ett Förtroendefullt Samarbete: 1. Avsikt – vilja till samarbete, 2. Sanning – öppenhet, 3. Eget val – personligt ansvar, 4. Självkännedom och förståelse av andra och 5. Problemlösning och förhandling

De fyra första färdigheterna bygger på Will Schutz, FIRO teori och hans program The Human Element®. Den femte färdigheten behandlas med stöd av den välkända Harvardmetoden för konflikthantering – Intressebaserad Problemlösning. Läs gärna mer på www.radicalcollaboration.com

Text: Uppdaterat: 2016-02-16
Betyg

Bli medlem