Företrädarkonferens

Företrädarkonferens

Tema Ledarskap


Datum: 2016-09-08 09:00 - 2016-09-10 13:00

Text: Uppdaterat: 2016-02-01

Ledaravtalets tillämpning i praktiken

Skriften "Ledaravtalets tillämpning i praktiken" är framtagen av Ledarna och Livsmedelsföretagen. Skriften ger lokala parter, det vill säga företag och Ledarnas lokala företrädare, ett underlag för att tillämpa Ledaravtalet i praktiken.

 

Skrift: Ledaravtalets tillämpning i praktiken

 

Till skriften finns tre bilagor:

Bli medlem