Hållbart ledarskap

Erika Svensson

Medlemmar inom Livsmedelsbranschen inbjuds att delta i ett seminarium om Hållbart ledarskap med Ledarnas hållbarhetsexpert Erika Svensson.

Medlemmar inom Livsmedelsbranschen inbjuds att delta i ett seminarium om Hållbart ledarskap med Ledarnas hållbarhetsexpert Erika Svensson.

Dagen kommer att bredda dina perspektiv på hållbarhet och ge dig verktyg för hur du som chef kan bedriva och leda ett hållbarhetsarbete i din organisation. Vi diskuterar också hur du kan vara hållbar som chef, d.v.s. vad du kan göra för att hålla som chef över tiden. Vi hoppas också kunna presentera en rykande färsk rapport om hur cheferna i livsmedelsbranschen uppfattar sin arbetssituation, sitt mandat och övriga förutsättningar för att klara sin chefsroll. Välkommen till en dag med presentationer, diskussioner och uppgifter som kommer ge dig en god insikt i vad du och din organisation kan göra för en hållbar utveckling.

Semininariet är kostnadsfritt. Deltagarna bjuds på en enklare lunch. Meddela gärna ev allergier.

Text: test test Uppdaterat: 2015-02-11
Betyg

Bli medlem