Ledarskap för hållbar utveckling - Ledarna inom Livsmedelsbranschen

Erika Svensson, Ledarskapsutvecklare på Ledarna

Under dagen belyser vi chefens hållbarhetsutmaningar ur tre aspekter: att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete, att få kraft genom att koppla hållbarhet till verksamhetsutveckling och att hantera din egen personliga hållbarhet i chefsuppdraget.

Den här kursen riktar sig till dig som vill bredda perspektivet hållbarhet. Kraven på hållbarhetsarbete inom organisationer och företag ökar. Men hur ska du som chef bedriva hållbarhetsarbete och hur kan det bidra till verksamhetsutveckling?

Vi diskuterar hur du kan vara hållbar som chef och hur du kan integrera hållbarhetsarbetet i din roll. Genom presentationer, diskussioner och uppgifter får du en god insikt i vad hållbar utveckling innebär för din organisation och hur du som chef kan arbeta med området.

Ur programmet:

  • Hållbarhet ur ett individ-, organisations- och omvärldsperspektiv.
  • Uppgifter utifrån exempel du själv väljer.
  • Erfarenhetsutbyte med andra chefer.

Seminarieledare är Erika Svensson, Ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Text: Uppdaterat: 2017-01-23
Betyg

Bli medlem