Om föreningen

Ledarna inom Livsmedelsbranschen är ett samlat forum för branschbevakning. Vi följer vad som händer och försöker påverka utvecklingen i en riktning som gynnar våra medlemmar. Det kan handla om allt från ansvarsfrågor och arbetsmiljö till kompetensutveckling och lönebildning.

Det är genom dina och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som Ledarna inom Livsmedelsbranschen kan vara en levande och medlemsnyttig förening. Våra företrädare och andra representanter för branschens ledande företag inbjuds årligen till en klubbordförandekonferens. Här utbyter vi erfarenheter kring lokala avtal, kompetensutveckling och branschtrender inom olika områden. Något som stimulerar till mer informella kontakter mellan våra många lokala klubbar ute på företagen.

Reseräkningar

Här hittar du reseräkningar för aktiviteter som berör Ledarna inom Livsmedelsindustrin. Räkningarna är i pdf-format och du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna dokumenten. Reseräkningarna kan du spara på ditt skrivbord och skriva ut. De fält som är märkta med * är obligatoriska.

Reseräkning Ledarna inom Livsmedelsindustrin (pdf)

Reseräkning traktamente Ledarna inom Livsmedelsindustrin (pdf)

Bli medlem