2016-01-13

Verksamhetsplan 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 LEDARNA INOM LIVSMEDELSBRANSCHEN

VERKSAMHETSPLAN 2016 LEDARNA INOM LIVSMEDELSBRANSCHEN

Tis. 9/2          Styrelsemöte                      Stockholm

Tis. 22/3        Styrelsemöte                      Företagsbesök Arla Kallhäll

Tis. 12/4        Medlemsseminarium         Tema Ledarskap

Tis. 10/5        Styrelsemöte                      Stockholm

25-26/5         Kongress                             Stockholm

Ons. 17/8      Styrelsemöte (telemöte)    Kl.13.00-14.00

8-10/9           Företrädarkonferens          Tema Ledarskap

Ons. 19/10    Styrelsemöte                      Företagsbesök Göteborgs Kex

V. 47              Medlemsseminarium         Tema Ledarskap

8-9/12           Styrelsemöte Lunch-lunch  Möte + fortbildning

 

Arbetsgrupper

Arbetsgrupp att arbeta med medlemsseminarium/nätverk

Arbetsgrupp att arbeta med Företrädarkonferensen

Text: Uppdaterat: 2016-01-13

Ledaravtalets tillämpning i praktiken

Skriften "Ledaravtalets tillämpning i praktiken" är framtagen av Ledarna och Livsmedelsföretagen. Skriften ger lokala parter, det vill säga företag och Ledarnas lokala företrädare, ett underlag för att tillämpa Ledaravtalet i praktiken.

 

Skrift: Ledaravtalets tillämpning i praktiken

 

Till skriften finns tre bilagor:

Bli medlem