2014-12-18

Din nya branschförening i Ledarna

Branschföreningen Ledarna inom Livsmedelsindustrin (LiL) har gått samman med Livsmedelsbranschens chefsförening (LCF). Sammanslagningen skedde den 1 januari 2015.

Som medlem i Ledarna är du också medlem i en branschförening. Föreningen driver frågor specifikt utifrån ledarskapets förutsättningar och utmaningar i din bransch. Förening är också din demokratiska möjlighet att påverka Ledarnas inriktning och verksamhet.

Den 1 januari 2015 gick branschföreningarna Ledarna inom Livsmedelsindustrin (LiL) och Livsmedelsbranschens chefsförening (LCF) samman. Avsikten är att LiL vid stämman i september 2015 byter namn till Ledarna inom Livsmedelsbranschen och här kommer således även chefsfrågorna inom mejeribranschen att omfattas. Skälet för sammangåendet är framförallt att skapa bättre resurser att bevaka hela livsmedelsbranschen, vilket innebär att dina intressen som medlem stärks. Vår medlemsgrupp kommer därmed att uppgå till över 2 150 medlemmar. Det innebär att medlemmarna sammantaget behåller sitt numerära inflytande på Ledarnas kongress.

Din medlemsavgift till föreningen har varit oförändrad sedan 2007 men kommer i samband med sammanslagningen att höjas till 20 kr. Till denna summa tillkommer oförändrat avgiften till Ledarna inklusive inkomstförsäkringen på ca 300 kr.

Om du inte jobbar kvar inom livsmedelsbranschen får du gärna kontakta Ledarna genom att mejla till medlemskapavgift@ledarna.se. Ange vilket företag du arbetar på, adressen till din arbetsplats och din befattning. Om du inte gör några ändringar blir du automatiskt medlem i Ledarna inom Livsmedelsbranschen.

Vi hoppas du kommer ha stor nytta av din nya förening.

Håkan Blomqvist
Ledarna inom Livsmedelsindustrin

Uppdaterat: 2014-12-18

Bli medlem